DIGITALNI MARKETING

KREATIVNA STRATEGIJA

VIDEO

Video

Predstavitveni film je zgodba v kateri prepričljivo in nazorno predstavite ključne lastnosti, prednosti Vašega podjetja, njegove storitve, izdelke, znanje. Predstavitveni film odseva vašo blagovno znamko, identiteto, kulturo in z njim potencialnim kupcem odgovarjate zakaj ste prava izbira zanje.

Video portret je zgodba v kateri jasno in nazorno predstavite vašo osebnost, strokovno znanje, veščine. Video portret odseva Vašo osebno blagovno znamko, identiteto, osebnostne lastnosti, z njim potencialnim kupcem, partnerjem odgovarjate zakaj ste prava izbira zanje.

Reportaža je zgodba v kateri jasno in nazorno predstavite dogodek na katerega ste ponosni, npr. sejem, konferenco, okroglo mizo, predavanje, delavnico, itd. Reportaža odseva vašo identiteto, znanje, izkušnje, z njo potencialnim kupcem, partnerjem odgovarjate zakaj ste prava izbira zanje.

Dokumentarni film je zgodba s katero raziskujete dileme, ki jih ponuja sodobna družba, naj bo to razsipnost, na eni in pomanjkanje na drugi strani, osnovno je, raziskujete družbeno pomembno fenomene, naslavljate deležnike, ki so družbeno ali politično angažirani, ozaveščate.

Grafična predstavitev je zgodba v kateri se prepletajo podatki, grafika, fotografija, zgodba s katero grafično podkrepite vsebinsko sporočilo. Grafična predstavitev na osnovi podatkov in grafične podobe odseva Vašo identiteto, blagovno znamko, znanje, storitev, izdelke, z njo potencialnim kupcem, partnerjem odgovarjate zakaj ste prava izbira zanje.

Video posnetki narejeni z brezpilotnim letalnikom so zelo primerni za predstavitev razvoja gradbenih projektov, širše videnje arhitekture, urbanistične ureditve mest, raznolikosti pokrajine, turističnih, kulturnih in naravnih znamenitosti.

Vsaka forma na svojstven način odseva Vašo identiteto, blagovno znamko, znanje, storitev, izdelke.

Z njo kupce, partnerje, sodelavce privlačite, odgovarjate na njihove potrebe,  izzive, cilje in jim zanje ponujate ustrezno rešitev.