DIGITALNI MARKETING
KREATIVNA STRATEGIJA
DELAVNICE

Delavnice

Imamo vrsta razdelitev fotografije. Temeljna, poenostavljena delitev, ne glede na tehnične parametre kot so vrsta kamere, osvetlitev, objektivi, naravni pogoji, itd., je:

  • Odsotnost človeške figure (pokrajina, tihožitja, detajli, arhitektura,  letalski posnetki, ipd.)
  • Prisotnost človeške figure (portret, moda, reportaža, ljudje pri delu, aktivnostih, relacije, kompozicija, pogledi, ipd.)

V naših delavnicah se bomo osredotočali na delo z ljudmi, kako uporabljati svetlobo, vzpostaviti zabaven in soustvarjalen odnos med fotografom in portretiranci, kako umestiti človeka v prostor in ključno, kaj želita gledalcu s posnetkom sporočiti tako portretiranec kot fotograf.

Together :: Portraits

Več informacij: +386 (0)51 661 433

Video kot nadgrajena fotografija, vsebuje vse elemente fotografskega razmišljanja, dopolnjuje pa ga ubesedena ali abstraktna zgodba, zvok, glasba. Slednjim elementom je skupen imenovalec, čas.

Ob temeljni delitvi, ki jo poznamo s področja fotografije (prisotnost, odsotnost človeške figure), bi video lahko delili na dve skupini:

  • Ubesedena pripoved
  • Abstraktna pripoved

To velja tudi za glasbeno dimenzijo, kjer sta, upoštevajoč zvok, načeloma dve delitvi:

  • Instrumentalna izvedba
  • Vokalna izvedba

V naših delavnicah se bomo osredotočali na temeljno dimenzijo videa, ustvarjanja na osnovi razumevanja, uporabe časa in ubesedene zgodbe, podprte s sliko, montažo, zvoki in glasbo, s ciljem izpovedne elemente videa, dinamično in logično umestiti v časoven okvir, da je zgodba privlačna in ima dodano vrednost tako za ustvarjalca samega kot gledalca.

Več informacij: +386 (0)51 661 433

Živimo v času, ko so mediji vseprisotni in mi, želeli ali ne, postajamo tudi sami del družbeno medijskega dogajanja skozi lastno podobo, v fotografski oziroma video obliki.

V obeh so osnovne prvine znanja nastopanja nujne in medtem, ko pri fotografiranju zadostujejo sproščenost, urejenost, skladnost, video nastop zahteva predpripravo besedilnega sporočila, zavedanja govorice telesa, tona glasu, jasnost izgovorjave, smeri pogledov.

V naših delavnicah se bomo osredotočali na predpripravo in pripravo na nastop preko:

  • video konferenčnih sistemov;
  • snemanje predavanja ali predstavitve;
  • podajanje navodil, kratkih izjav.

Tudi v teh primerih, nastop, ne samo televizijski, predstavlja precejšen izziv, toliko bolj, če želimo kakovostno podati učinkovito sporočilo, od svetlobnih do kompozicijskih elementov, samega kadriranja slike, zavedanja govorice telesa do ključne prvine nastopa, besednega sporočila.

Več informacij: +386 (0)51 661 433