VELIKI GLOBALNI IZZIVI IZ TEHNOLOŠKEGA ZORNEGA KOTA

VELIKI GLOBALNI IZZIVI IZ TEHNOLOŠKEGA ZORNEGA KOTA

VELIKI GLOBALNI IZZIVI IZ TEHNOLOŠKEGA ZORNEGA KOTA 630 354 Artkontakt

Veliki globalni izzivi, kateri in kakšni so?

19. junij 2020, petek

Davno nazaj, ko je bil človek žival, podobna šimpanzu, je bilo marsičesa v obilju, dokler se počasi zaradi naraščanja njegove vrste, prekomerne izrabe planetarnih virov, naravnih danosti ali občasnih nesreč, ni preobrnilo v pomanjkanje ter sprožilo nesoglasja, razdore, razhajanja, vojne.

Misleči človek ali latinsko Homo Sapiens je obstoječa vrsta človeka. Pojavil se je pred 315.000 leti v jami Jebel Irhoud v Maroku. Iz jugovzhodne Afrike se je pred približno 60.000 leti začel širiti v Azijo, Avstralijo in prek Beringovega preliva tudi v Severno Ameriko. V Evropo je verjetno prišel prek Balkanskega polotoka pred 45.000 leti.

Misleči človek je bistveno izpopolnil orodje. Izdeloval je dleta, strgala, svedre, šila in celo šivanke ter iznašel kopje, harpuno in lok (Vir: wikipedia). Opremil se je z orodjem in orožjem, ki mu je omogočalo, da je iz pomanjkanja hrane, toplote, varnosti ustvaril obilje dobrin za udobnejše, varnejše ter daljše življenje.

Svet se od nastanka človeške vrste od oblike katero poznamo sedaj, zaradi različnih dejavnikov srečuje z izzivi opredeljenih po treh načelih:

Zadovoljitev osnovnih potreb (hrana, voda, bivališče)
Trajnostnost in stalna težnja po izboljšanju kvalitete življenja
Zavedanje o ublažitvi izzivov za varno prihodnost

Izzivi so medsebojno povezani in soodvisni, ko rešimo izzive pomanjkanja čiste vode, prispevamo k reševanju zdravstvenih težav. Ko izboljšamo nivo izobraženosti, povečamo splošno blaginjo.

Z izhodišči, ki jih je oblikovala ugledna in vodilna univerza za eksponentni razvoj in družbeno odgovorni vpliv, s sedežem v Kaliforniji Singularity University , se človeštvo srečuje z 12  globalnimi veličastnimi izzivi (Global Grand Challenges).

 

 

 1. Energija
  Izdatna, dostopna in trajnostna energija za potrebe vsega človeštva.
 2. Okolje
  Trajnostna in pravično upravljanje zemeljskih ekosistemov za optimalno funkcioniranje tako globalno kot lokalno.
 3. Hrana
  Dovolj zdrave in polnovredne hrane za ohranjanje zdravih in aktivnih življenj vseh ljudi, ves čas.
 4. Bivalni prostor
  Varen, zaščiten in trajnosten prostor za bivanje, rekreacijo in industrijo za vse ljudi, ves čas.
 5. Vesolje
  Varna in pravična uporaba, vesoljski viri in tehnologije v dobrobit človeštva in njegove prihodnosti kot večplanetarne vrste.
 6. Voda
  Izdatna količina varne in čiste vode za uporabo, izboljševanje zdravstvenih in higienskih življenjskih razmer, industrijo, rekreacijo za vse ljudi, ves čas.
 7. Odpornost na katastrofe
  Učinkovito zmanjševanje posledic katastrof, hitra odzivnost v primeru nesreč, rehabilitacija, ki rešuje življenja in bivanje, zmanjšuje ekonomske izgube in gradi odpornost tako globalno kot lokalno.
 8. Upravljanje
  Pravična in enakovredna participacija za vse ljudi znotraj uradnega in družbenega upravljanja, skladna z načeli pravičnosti in osebnih pravic, brez diskriminacij in osebnih predsodkov, v smeri,  da bo človeštvo zmoglo sprejeti eksponentno se spreminjajoči svet.
 9. Zdravje
  Optimalno fizično in psihično zdravje, vključujoč učinkovito in dostopno preventivo, zgodnje prp4eoznavanje bolezni in terapijo.
 10. Učenje
  Dostop do informacij in izkušenj, ki pomagajo graditi znanje ter veščine za vse ljudi v vseh obdobjih njihovih življenj za osebno izpopolnitev kot tudi v korist celotne družbe.
 11. Blaginja
  Pravičen dostop do ekonomskih in ostalih priložnosti za samoizpolnitev, kjer so vsi ljudje osvobojeni revščine in imajo možnost uspevanja ter razvoja.
 12. Zaščita
  Varnost za vse ljudi pred fizičnimi ali psihičnimi poškodbami, vključno z zivljenjem v virtualnih svetovih. Zaščita fizičnih, finančnih, digitalnih sistemov.

Kako lahko naslavljamo globalne izzive?

Eden izmed načinov je, da vsakdo prične znotraj sebe. Vztrajno, aktivno in odgovorno deluje, vzpostavi mir, urejenost, voljo do življenja, dobre vrednote znotraj sebe, svoje družine, male in velike skupnosti ter zanesljivo s svojim prispevkom globoko vpliva na svet v celoti. Ko se očistijo misli, celo pri navidez povsem nepomembnih stvareh, se odpre proces sprejemanja majhnih, a izjemno dragocenih ter dobrih odločitev, katerim sledijo majhna in prava dejanja.

In počasi, a zanesljivo, dan za dnem majhna prerastejo v velika dejanja, ki pustijo dobre sledi v obstoječem trenutku za sedanje in bodoče generacije. Kajti popolnoma vsak dan je dragocno neponovljiv in odloča kakšna bo Zemlja in njenih prebivalci, jutri. Preprosto, vztrajno in zanesljivo.

Vir: Global Grand Challenges, Singularity University

 

Naslovna fotografija in video posnetki. Ljubljana, 19. junij 2020.


Urednica bloga je Barbara Jakše. Zanima se za trajnosten razvoj, zdravstvo, medicino, socialno podjetništvo, eksponentne tehnologije oziroma vse kar se navezuje na aktivno soustvarjanje boljšega sveta in prihodnosti za vsakogar.

Ko ne piše, bere, fotografira, snema, pripravlja, producira, vodi projekte, jo najdete na sprehodu z bostonskim terierjem Garijem ali pa na letalsko raziskovalnih pohodih po svetu z laptopom v eni in s fotoaparatom v drugi roki.

Leave a Reply