Samostoječi plakat

Samostoječi plakat

Samostoječi plakat 1020 574 acontact
Oblikovanje in izvedba samostoječih plakatov
  1. Inovativni turistični produkt Dolenjske in Bele krajine.
  2. Zgodba temelji na legendarnemu junaku nekdanje Vojne krajine.
  3. Samostoječi plakati dopolnjujejo celostno podobo zastavljenega projekta sofinanciranega s strani evropskih skladov.
Oblikovna zasnova

Slika pove več kot tisoč besed.

  1. Privlačnost
  2. Jasnost
  3. Usklajenost
  4. Čistost
  5. Preglednost

Posneto v prostorih agencije Von Schadowitz (Črnomelj).

Leave a Reply