Odgovornost do skupnosti

Iskrene misli, iskrena dejanja, vrhunski projekti

Razum narave deluje povsem zlahkoma… brezskrbno, skladno in z ljubeznijo. Kadar vprežemo sile te skladnosti, radosti in ljubezni, tudi mi zlahka žanjemo uspeh in srečo.

Srce je intuitivno; zajema vsega človeka, povezano je z vsem njegovim nehanjem in se odziva na vse. Bije v ritmu kozmičnega računalnika – s poljem čiste možnosti, čiste vednosti in neskončne urejajoče moči – in upošteva prav vse.

V celoti in povsem sprejemamo ta trenutek. Sprejemamo reči takšne, kakršne so in verjamemo, da so tu z namenom pozitivnih sprememb.

Dosledno sledimo zastavljenim ciljem

Svet se spreminja in mi z njim, vrednotam in ciljem pa ostajamo nepopustljivo zvesti.

Besede opisujejo, splet komunicira, kanali pretakajo.
Energija prehaja iz ene v drugo, verjamemo v kroženje!

Vizija je ključ do uspeha

Fokusiranost na ta trenutek in zaupanje v prihodnost. Izzivi se rešujejo tako, da stopimo stopnico višje in zrastemo v vseh pomenih besede.

Z očmi zazrtimi v zvezde in nogami trdno na tleh, verjamemo v prave ljudi, dobre odločitve in vrhunske rezultate.

Odgovornost

Biti odgovoren do sebe in drugih je naše vodilo. Delaj tisto v kar verjameš, da je dobro za tvojega najbližjega in cel planet.

Naša odločitev je, da od vsakega projekta namenimo en del, ali v obliki finančnih sredstev ali konkretne pomoči tistim, ki le-to najbolj potrebujejo, v prvi vrsti otrokom in materam.