KRATEK UVOD V DIGITALNI MARKETING

KRATEK UVOD V DIGITALNI MARKETING

KRATEK UVOD V DIGITALNI MARKETING 1280 721 Barbara Jakse Jersic

Digitalni marketing. Tehnološka doba. Novi prijemi. Stari izzivi. Kako navdušiti vaše potencialne stranke, da bodo postale vaši lojalni kupci?

Digitalni marketing je, preprosto povedano, marketing, ki uporablja elektronske kanale:

  • Družbeno medijske platforme;
  • E-mail marketing;
  • Content marketing;
  • Inbound marketing;
  • Optimizacija spletnih strani (SEO);
  • Marketing na mobilnih telefonih;
  • PPC (pay-per-click) marketing;
  • Marketing analitika, itd.

Značilnost digitalnega marketinga je ekstremna raznovrstnost, vseprisotnost, cenovna dostopnost. Nujni prijemi so inovativnost, konsistentnost, načrtovanje.

1. Pri digitalnem marketingu se vse vrti okoli 5D.

Digitalne naprave. Digitalne platforme. Digitalni mediji. Digitalni podatki. Digitalne tehnologije. Digitalnega marketinga brez elektronskih naprav ni. Igrišče za komunikacijo s potencialnimi kupci, strankami so elektronske naprave preko katere ustvarjalec vsebin, ponudnik izdelkov, storitev nagovarja izjemno širok krog tako stalnih kot potencialnih odjemalcev.

2. Tradicionalni marketing se sicer še vedno bori za svoj status quo.

Tu je paradni konj tradicionalnega marketinga televizijski medij, je pa res, da je že tudi ta privzel inovativne oblike, kar se odraža v raznoliki ponudbi televizijskih vsebin dostopnih preko multimedijskih portalov, interneta. Vse to še dodatno drobi pestro digitalno krajino. Rešitev? Učinkovit digitalni marketing.

3. Prednost digitalnega marketinga, poleg dostopnosti za vsak žep, je marketing analitika.

Marketing analitika, deskriptivna (opisna) in prediktivna (napovedna) omogoča poglobljeno razumevanje navad kupca, v obliki preskriptivne (svetovalne) analitike pa sugerira nadaljnje korake.

4. Vaše storitve, izdelki so namenjeni, da olajšajo in rešijo izzive vašega kupca.

Jasnost in oblika vašega sporočila s katerim ga nagovarjate so bistvenega pomena. Ljudje smo svojstvena bitja, oblika, barve, zvok, glasba, podoba, sporočilo so elementi, ki nagovorjajo čustva ter um, zato sta koncizen strateški marketinški načrt in razpoznavna zgodba za uspešen digitalni marketing nujna.

5. Digitalni marketing deluje, ko imate razpoznavno zgodbo in strateški marketinški načrt.

Zgodbo iz katere žari vaše poslanstvo in strateški marketinški načrt, ki vstopa v vsakdan vaših kupcev. Zgodba nagovori čustva. Strateški marketinški načrt nagovori um. Digitalni marketing združuje oboje.

Pripravila in napisala: Barbara Jakše Jeršič

Načrtujete kaj digitalnega? Vabljeni na klepet!

Leave a Reply