Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba 150 150 acontact
Celostna grafična podoba

Razpoznavnost in pozicioniranje. Učinkovit prikaz dejavnosti.

Slika pove več kot tisoč besed.

Preglednost, jasnost in funkcionalnost.

Blagovna znamka

Predstavitev za digitalno okolje.

  1. Prikaz.
  2. Razpoznavnost.
  3. Utrjevanje.
Strateški cilji
  1. Mednarodna razpoznavnost.
  2. Razvoj slovenskega šaha.
  3. Sponzorstva.

 

 

Leave a Reply