PUBLIKACIJE.

Sinergija tehnoloških orodij, novih znanj, vrednot in poslanstva, se za doseganje majhnih in velikih ciljev, preliva v digitalne zgodbe.

Ljudje kot komunikacijska bitja za razumevanje sveta in lasten razvoj nujno potrebujemo zgodbe.― Barbara Jakše

Miti so zasebne sanje. Sanje so zasebni miti. ― Joseph Campbell