Pristne zgodbe so najboljše. Takšne, ki jih piše življenje samo. Naključja, energija in lepota se povežejo v vidno formo, ko so prijazno povabljene, da se dotaknejo globin srca.

″ Z Barbaro smo hitro in učinkovito pripravili promocijske materiale, ki smo jih z navdušenjem uporabili v oglaševalski kampanji. Izkazala se je kot konstruktiven partner z veliko tehničnega znanja in kreativnega prispevka! Iskali smo osebo, ki bi nam znala tako svetovati katero kreativno rešitev izbrati kot tudi pripraviti dogovorjene materiale, v našem primeru promocijske filme. ″ ― Sanela Fejzić, Rokus Klett, vodja marketinga