SPLETNE STRANI.

Sinergija tehnoloških orodij, novih znanj, vrednot in poslanstva, se za doseganje majhnih in velikih ciljev, preliva v digitalne zgodbe.

Ljudje kot komunikacijska bitja za razumevanje sveta in lasten razvoj nujno potrebujemo zgodbe.― Barbara Jakše

Režija. Scenarij. Fotografija. Digitalni mediji. 

Ustvarjalnost. Pogum. Zanesljivost. Zaupanje.