INTERVJU.

Sinergija tehnoloških orodij, novih znanj, vrednot in poslanstva se, za doseganje majhnih in velikih ciljev, preliva v digitalne zgodbe.

Ljudje kot komunikacijska bitja za razumevanje sveta in lasten razvoj nujno potrebujemo zgodbe.― Barbara Jakše