Zasnova, režija, scenarij: Barbara Jakše, Stane Jeršič; Kamera in montaža: Luka Furlan, Rok Sajovic; Naročnik: Asko

Zasnova, režija, scenarij, kamera: Barbara Jakše, 2020; Naročnik: Rokus Klett

Oblikovanje, priprava: Barbara Jakše
Fotografija: Barbara Jakše, Stane Jeršič
Leto: 1990 – 2018

Svet je potrebno čutiti s srcem. Verjeti v dobro. Videti sonce. Risati mavrico. Se dotikati neba. Zaupati vesolju. Vse se postavi na pravo mesto. Ob pravem trenutku. S pravimi ljudmi. Ko se prepustimo energiji ljubezni, lepote, dobrote.